Teza de licenta - Modalități de atingere a avantajelor concurențiale a unei firme (Supraten S.A.) - ID:04309 - Volum 65 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare..................3
Annotation...............4
Introducere…………5

Capitolul I. Abordări conceptuale privind concurenţa.............8

1.1. Concurenţa şi conceptul de strategie concurenţială..........8
1.2. Conceptul de avantaj concurenţial.......................................17
1.3. Modele de analiză strategică a firmei..................................21

Capitolul II. Diagnosticul strategic în cadrul întreprinderii “Supraten” S.A.......25
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii...............................25
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari.........31
2.3. Analiza mediului concurenţial al întreprinderii.....................40

Capitolul III. Posibilităţi de atingere a avantajelor concurenţiale în cadrul întreprinderii “Supraten” S.A.......47
3.1. Strategii de obţinere a avantajelor concurenţiale.........47
3.2. Crearea şi menţinerea avantajelor concurenţiale.......52

Concluzii…………………59
Bibliografie………………62
Anexe……………………64