Teza de licență - Modalități de eficientizare a funcțiunii comerciale în întreprindere Supraten SA - ID:04310 - Volum 84 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..................3
ANNOTATION...............4
INTRODUCERE..............5

I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND FUNCȚIUNEA COMERCIALĂ..........8

1.1. Conceptul de funcțiune comercială................................................................................8
1.2. Conținutul activității comerciale..................................................................................11
1.3. Strategii de perfecționare a funcțiunii comerciale......................................................25

II. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMCO-FINANCIARE ȘI A FUNCȚIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII SUPRATEN S.A.....29
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii.......................................................................29
2.2. Analiza situației economico-financiare.......................................................................36
2.3. Analiza funcțiunii comerciale în cadrul întreprinderii Supraten S.A..........................39
2.3.1. Analiza activității de aprovizionare..........................................................................39
2.3.2. Analiza activității de marketing................................................................................45
2.3.3. Analiza activității de desfacere................................................................................53

III. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIUNII COMERCIALE LA ÎNTREPRINDERE..........57
3.1. Problemele funcțiunii comerciale la întreprindere......................................................57
3.2. Soluții de perfecționare a funcțiunii comerciale a întreprinderii................................60
3.3. Proiect de eficientizare a funcțiunii comerciale a întreprinderii.................................66

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI............72
BIBLIOGRAFIE.......................................75
ANEXE...................................................78