Teza de licenta - Analiza procesului de instruire și dezvoltare în întreprinderea Vilocomstil SRL - ID:04311 - Volum 79 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..............3
ANNOTATION..........4
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind instruirea și dezvoltarea personalului în cadrul firmei........5

1.1. Locul/rolul instruirii și dezvoltării personalului în managementul resurselor umane..............8
1.2. Modul de realizare a instruirii și dezvoltării personalului la întreprindere..............................14
1.3. Contribuția instruirii și dezvoltării personalului în asigurarea creșterii întreprinderii............20

CAPITOLUL II. Analiza activității firmei și a procesului de instruire și dezvoltare în întreprinderea Vilocomstil SRL.......25
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii Vilocomstil SRL.............................................25
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii .......................................................................29
2.3. Analiza personalului și sistemului de instruire şi dezvoltare a personalului în baza întreprinderii "Vilocomstil” S.R.L.....39

CAPITOLUL III. Plan de instruire şi dezvoltare a personalului la Vilocomstil SRL............47
3.1. Planul de dezvoltare personală și profesională..................................................................47
3.2. Perspectivele managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului.....63

Concluzii................67
Bibliografie...........70
Anexe ....................72