Teza de licenta - Impactul mediului extern asupra afacerii Agroprofi SRL - ID:04312 - Volum 73 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE.................3
ANNOTATION.............4
INTRODUCERE...........5

CAPITOLUL I. Delimitări teoretice privind mediul extern și influența asupra activității întreprinderii.......8

1.1. Conceptul de mediu extern de afaceri și importanța asupra afacerii......8
1.2. Factorii mediului extern.................................................................................15
1.3. Metode de analiză a mediului extern al afacerii........................................21

CAPITOLUL II. Analiza activității întreprinderii și impactul asupra afacerii a mediului extern.........27
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii Agroprofi SRL.......................27
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii Agroprofi SRL......................33
2.3. Analiza diagnostică a mediului extern a întreprinderii Agroprofi SRL........40
2.4. Modalități de analiză a mediului extern a afacerii în întreprindere............51

CAPITOLUL III. Proiect de îmbunătățire a relațiilor firmei cu mediul extern .....55
3.1. Proiect de restructurare a activității întreprinderii Agroprofi SRL din perspectiva mediului extern.....55
3.2. Căi și direcții pentru optimizarea relațiilor întreprinderii cu mediul extern........62

Concluzii............67
Bibliografie........69
Anexe ................71