Teza de licență - Organizarea recompensării personalului la Compania Electrică S.A - ID:04314 - Volum 73 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE................3
ANNOTATION...........4
INTRODUCERE.........5

CAPITOLUL I. Delimitări teoretice privind organizarea recompensării în cadrul firmei...8

1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă. Tipologia formelor de motivare.................8
1.2. Clasificarea şi eficienţa sistemului de recompensare în cadrul firmei....................................13
1.3. Costurile și veniturile salariului ca stimulent de motivare a personalului..............................19

CAPITOLUL II. Analiza situației economico financiare și a recompensării personalului a întreprinderii Compania Electrică S.A.......25
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii Compania Electrică S.A................................25
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii ......................................................................29
2.3. Analiza utilizării personalului în cadrul întreprinderii Compania Electrică S.A....................40
2.4. Analiza sistemului de salarizare și modalități de motivare în cadrul companiei Compania Electrică S.A.....44

CAPITOLUL III. Raționalizarea procedurii de recompensare a personalului pentru motivarea eficientă în cadrul Compania Electrică S.A..50
3.1. Analiza diagnostică a sistemului de recompensare a personalului întreprinderii...................50
3.2. Proiect - stabilirea recompenselor şi drepturilor salariale în cadrul firmei............................60
3.3. Evaluarea eficienței proiectului aplicat categoriei de manageri la Compania Electrică S.A..63

Concluzii..............68
Bibliografie...........71
Anexe...................73