Teza de licență - Analiza mediului intern și extern de marketing la întreprinderea MIF S.A. - ID:04322 - Volum 73 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Abordări teoretice privind mediul intern și extern al întreprinderii

1.1. Mediul intern și extern al întreprinderii: concept și caracteristica
1.2. Factorii mediului extern al întreprinderii
1.3. Factorii mediului intern al întreprinderii
1.4. Metode de studiere a mediului intern și extern a întreprinderii

CAPITOLUL II. Analiza activităţii de comercializare a întreprinderii MIF S.A.
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii MIF S.A.
2.2. Analiza economico-financiară a activității întreprinderii MIF S.A.
2.3. Studiul pieței

CAPITOLUL III. Analiza mediului intern și extern a întreprinderii
3.1. Analiza mediului intern și extern a întreprinderii (SWOT, Pest sau Porter)
3.2. Recomandări privind adaptarea activității întrepriderii la factorii mediului organizațional

Concluzii
Bibliografie
Anexe