Teza de licență - Managementul riscurilor financiare ale companiei în condițiile actuale - ID:04711 - Volum 67 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPTE TEORETICE LEGATE DE RISCURI FINANCIARE

1.1. Abordări conceptuale și funcțiile riscurilor financiare
1.2. Tipuri de riscuri financiare și caracteristicile acestora
1.3. Metode de estimare a riscurilor financiare

CAPITOLUL II. STUDIUL ACTIVITĂȚII INTREPRIDEREI „HUDIC-COM” SRL
2.1. Descrirea firmei, forma juridică
2.2. Analiza principalilor indicatori economico-financiari
2.3. Analiza riscurilor financiare la “HUDIC-COM” SRL

CAPITOLUL III. IMPEDIMENTE ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR ALE COMPANIILOR IN CONDITILE ACTUALE
3.1. Dificultățile în administrarea riscurilor financiare la companiile autohtone
3.2. Managementul riscurilor la compania „Hudic-Com” SRL

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE