Teza de master - Managementul resurselor umane în băncile comerciale (ex. BC Eximbank SA) - ID:04756 - Volum 74 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN SECTORUL BANCAR

1.1. Caracteristica, funcțiile și particularitățile managementului resurselor umane
1.2. Etapele gestionării resurselor umane
1.3. Valorizarea resurselor umane în cadrul băncilor comerciale

2. ANALIZA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL BĂNCII COMERCIALE EXIMBANK S.A.
2.1. Prezentarea generală a activității B.C. “Eximbank” S.A.
2.2. Analiza managementului resurselor umane în cadrul B.C. “Eximbank” S.A.
2.3. Structura și evoluția resurselor umane în cadrul B.C. “Eximbank” S.A.

3. PROIECT DE DIAGNOZĂ ȘI DEZVOLTARE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA EXIMBANK S.A.
3.1. Obiectivele studiului, metodologia cercetării
3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării
3.3. Măsuri de gestiune eficientă a resurselor umane în cadrul B.C. “Eximbank” S.A

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE