Teza de master - Conținutul sistemului de recompensare a personalului la nivelul organizației Conluxart SRL - ID:04757 - Volum 85 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. DELIMITĂRI TEORETICE PRIVIND RECOMPENSAREA LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI

1.1. Conceptul, conținutul și caracteristicile recompensării
1.2. Forme de recompensare a personalului
1.3. Rolul și importanța sistemului de recompensare în cadrul organizației

2. ANALIZA REMUNERĂRII MUNCII LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
2.1. Analiza remunerării muncii în Republica Moldova
2.2. Analiza remunerării la nivel international

3. ANALIZA REMUNERĂRII MUNCII ÎN COMPANIA “CONLUXART” S.R.L.
3.1. Remunerarea în muncă în Conluxart S.R.L.
3.2. Sondaj pe analiza remunerării muncii în entitate
3.3. Propuneri de îmbunătățire internațională și națională

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE