Proiect economic - Remunerarea muncii în cadrul întreprinderii Balteanca SA - ID:04758 - Volum 31 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 3

Capitolul I. Caracteristica general a Î.M. ”Bălţeanca” S.A. 5

1.1. Descrierea activităţii Î.M. ”Bălţeanca” 5
1.2. Analiza resurselor umane la întreprindere 7

Capitolul II. Remunerarea muncii la Î.M. ”Bălţeanca” S.A. 14
2.1. Sistemul de remunerare a muncii la întreprindere 14
2.2. Măsuri de perfecţionare a sistemului de remunerare a muncii 22

Concluzii 25
Bibliografie 27
Anexe 28