Teza de doctor - Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova - ID:04759 - Volum 192 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (română, rusă, engleză).........6
LISTA ABREVIERILOR...................................9
INTRODUCERE.............................................10

1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A MOTIVĂRII PERSONALULUI LA NIVELUL ORGANIZAȚIEI

1.1. Caracteristici definitorii ale motivării personalului............................................................ 19
1.2. Cadrul managementului motivațional la nivelul organizațiilor.......................................... 31
1.3. Abordarea satisfacției și insatisfacției în muncă prin prisma teoriilor motivaționale......... 40
1.4. Concluzii la Capitolul 1..........50

2. DIAGNOSTICUL MOTIVĂRII PERSONALULUI ÎN ORGANIZAȚIILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza elementelor sistemului de motivare a personalului la nivel național ................... 52
2.2. Aprecierea sistemului de motivare a personalului în organizațiile autohtone ................... 73
2.3. Evaluarea cantitativă și calitativă a implicațiilor manageriale asupra motivației personalului în organizațiile autohtone......86
2.4. Concluzii la Capitolul 2........96

3. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR MANAGERIALE DE MOTIVARE A ANGAJAȚILOR ÎN VEDEREA SPORIRII PERFORMANȚELOR
3.1. Direcții de perfecționare a motivației personalului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană........98
3.2. Optimizarea instrumentelor și tehnicilor motivaționale ale personalului......112
3.3. Rolul și implicațiile managerilor în redimensionarea demersului motivațional al personalului ...127
3.4. Concluzii la Capitolul 3.......133

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI...........135
BIBLIOGRAFIE..........................................................139
ANEXE.......................................................................150