Disertatie - Căi de creştere a motivaţiei angajaţilor în cadrul companiei SC Boromir SA - ID:04760 - Volum 76 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 4

Capitolul 1. Cadrul teoretic privind motivaţia angajaţilor 8

1.1. Conceptul de motivare 8
1.2. Formele motivaţiei 12
1.3. Principalele teorii motivaţionale 14
1.4. Importanţa motivaţiei personalului în organizaţie 16

Capitolul 2. Metode, tehnici şi instrumente ale motivaţiei personalului 21
2.1. Factori ai motivaţiei 21
2.2. Mecanisme ale motivaţiei 24
2.3. Modalităţi de motivaţie a personalului 31
2.3.1. Promovarea personalului ca mijloc de motivaţie 31
2.3.2. Influenţa culturii organizaţionale asupra motivaţiei 35
2.3.3. Alte modalităţi de motivaţie 36

Capitolul 3. Căi de creştere a motivaţiei angajaţilor în cadrul SC Boromir Prod SA 40
3.1. Prezentarea organizaţiei SC Boromir Prod SA 40
3.1.1. Scurt istoric 40
3.1.2. Prezentarea produselor şi serviciilor 41
3.1.3. Analiza mediului companiei 41
3.1.4. Analiza S.W.O.T. 44
3.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării 45
3.3. Metodologia cercetării şi eşantionare 48
3.4. Analiza rezultatelor chestionarului 50

Concluzii 63
Recomandӑri 65
Bibliografie 69
ANEXE 71