Teza de licenta - Căi de perfecționare a managementului remunerării muncii în condițiile actuale (pe baza materialelor SRL „Eurocryo”) - ID:04761 - Volum 68 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE ………4

Capitolul I. Analiza si caracterizarea sistemului de remunerare a muncii aplicat in activitatea intreprinderilor contemporane ..…8

1.1. Esenţa şi rolul remunerării muncii angajatilor pentru asigurarea unui effect motivational constant si calitativ …….8
1.2. Sisteme de remunerare a munci aplicate in cadrul intreprinderilor din Republica Moldova……21
1.3. Normele legislative cu privire la salarizarea angajatilor din Republica Moldova……27

Capitolul II. Definirea sistemului de remunerare a muncii in cadrul S.R.L „EUROCRYO”………30

Capitolul III. Metode de inbunatatire a procesului de remunerare a muncii in cadrul S.R.L.„EUROCRYO”……49

3.1. Aprecierea politicii de remunerare a muncii ca instrument de motivare a angajatilor in cadrul S.R.L.”EUROCRYO”........49
3.2. Principalele directii de lucru pentru eficientizarea procesului de remunerare a munci in cadrul S.R.L.„EUROCRYO”......58

ÎNCHEIERE …………………60
BIBLIOGRAFIE ……………61
ANEXE ……………………62