Teza de doctor - Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar - ID:04763 - Volum 204 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE..............................5
LISTA ABREVIERILOR..............8
INTRODUCERE........................9

1. FUNDAMENTE TEORETICO – ȘTIINȚIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL COMERCIAL.....15

1.1. Bazele conceptuale ale managementului comercial.............................................15
1.2. Esenţa şi instumentele politicii comerciale.............................................................29
1.3. Eficacitatea şi eficienţa managementului comercial..............................................37
1.4. Concluzii la capitolul 1...............................................................................................45

2. APRECIEREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COMERŢULUI CU PRODUSE AGROALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA.......47
2.1. Analiza diagnostic a performanțelor întreprinderilor din sectorul agro-alimentar..................47
2.2. Caracteristica comerțului interior cu produse agroalimentare................................................58
2.3. Evoluţia comerţului exterior cu produse agroalimentare pe categorii de produse.................66
2.4. Concluzii la capitolul 2.........89

3. MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI COMERCIAL ÎN SECTORUL AGRO-ALIMENTAR AL REPUBLICII MOLDOVA......91
3.1. Contribuția cadrului național strategic la dezvoltarea comerţului cu produse agroalimentare.......91
3.2. Probleme în managementul comercial al întreprinderilor din sectorul agro-alimentar.........99
3.3. Oportunitatea eficientizării managementului comercial în sectorul agro-alimentar prin abordarea sistemică a sectorului agro-alimentar din Republica Moldova .....116
3.4. Concluzii la capitolul 3 .........142

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.............................................144
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................147
ANEXE.......................................................................................................157