Teza de an - Organizarea serviciului de resurse umane în cadrul organizațiilor (pe baza Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova) - ID:04765 - Volum 38 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII SERVICIULUI MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

1.1. Conceptul și caracteristici ale managementului resurselor umane
1.2. Conținutul actual al funcției de personal în întreprinderi
1.3. Etapele managementului resurselor umane

CAPITOLUL II. ANALIZA ORGANIZĂRII SERVICIULUI DE RESURSE UMANE LA SERVICIUL FISCAL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA
2.1. Prezentarea generală a activității Serviciului Fiscal de Stat
2.2. Structura și evoluția resurselor umane în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
2.3. Activitățile domeniului managementul resurselor umane desfășurate în cadrul Serviciului Fiscal de Stat
2.4. Măsuri de eficientizare a activităților în managementul resurselor umane

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE