Teza de an - Elaborarea planului de afaceri a firmei de construcții ”CreativConstruct SRL” - ID:04767 - Volum 32 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3
1. SUMAR INTRODUCTIV 4

1.1 Desrierea afacerii 4
1.2 Personalul firmei 6

2. Elaborarea ideii de afacere 7
2.1. Scopul principal 7
2.2. Amplasare. Avantaje și dezavantaje 7
2.3. Analiza pieței 8
2.4. Concurenții 12

3. Analiza planului investițional 15
3.1. Calculul fluxului de numerar 15
3.2. Metoda raportului actualizat 17
3.3. Metoda valorilor prezente nete 18
3.4. Metoda ratei interne de rentabilitate 19
3.5. Solicitarea unui credit 19
3.6. Politica de marketing 21
3.7. Analiza SWOT 23
3.8. Descrierea riscurilor 27
3.9. Elaborarea planul de marketing 27

CONCLUZIE 30
BIBLIOGRAFIE 31