Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la întreprinderea BC MoldovaAgroindbank S.A. - ID:04777 - Volum 35 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii BC „MoldovaAgroindbank” S.A...............3

Capitolul II. Evaluarea eficienței activității întreprinderii BC „MoldovaAgroindbank” S.A....13
2.1. Evaluarea potențialului tehnico-economic al întreprinderii................13
2.2. Analiza potențialului financiar al întreprinderii.....................................17

Capitolul III. Analiza managementului întreprinderii (prin prizma functiilor de management și corelarea lor cu funcțiunile firmei) și căile de îmbunătățire a situației în organizație.............20
3.1. Analiza funcțiilor întreprinderii...................................................................................................20
3.2. Analiza funcţiunilor întreprinderii...............................................................................................26
3.3. Căile de perfecționare a activității întreprinderii..........................................................................28

Concluzii și recomandări.................33
Bibliografie........................................35
Anexe.................................................36