Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la întreprinderea BC Moldindconbank S.A. - ID:04778 - Volum 32 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I. Caracteristica generală a întreprinderii BC „Moldindconbank” S.A........3

Capitolul II. Evaluarea eficienței activității întreprinderii BC „Moldindconbank” S.A...........11

2.1. Evaluarea potențialului tehnico-economic al întreprinderii.........................................................11
2.2. Analiza potențialului financiar al întreprinderii...........................................................................15

Capitolul III. Analiza managementului întreprinderii (prin prizma functiilor de management și corelarea lor cu funcțiunile firmei) și căile de înbunătățire a situației în organizație.............20
3.1. Analiza funcțiilor întreprinderii...................................................................................................20
3.2. Analiza funcţiunilor întreprinderii...............................................................................................23
3.3. Căile de perfecționare a activității întreprinderii..........................................................................26

Concluzii și recomandări.................30
Bibliografie.........................................34
Anexe..................................................35