Proiect - Studiu sectorial în sectorul construcțiilor - ID:04782 - Volum 33 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I. Evaluarea mediului extern de afaceri
1. Istoria şi tendinţele generale de dezvoltare a sectorului......................................................3
2. Analiza PEST. Impactul mediului extern larg asupra intreprinderilor din sector...............6
3. Aprecierea atractivităţii ramurii. Modelul lui M.Porter de interdependenţă a 5 forţe în ramură......8
4. Utilizarea metodei Pareto (metoda ABC) pentru aprecierea puterii de negociere a furnizorilor şi clienţilor......8
5. Harta grupurilor strategice...................................................................................................9
6. Metoda Diamant................................................................................................................11
7. Analiza concurenţilor prin sistematizarea obiectivelor şi strategiilor întreprinderilor din ramură......12
8. Evidenţierea forţelor motrice din ramură...........................................................................12
9. Factorii cheie ai succesului................................................................................................13
10. Analiza sistemului valoric din ramură...............................................................................13
11. Aprecierea fazei evolutive ale pieţei..................................................................................14
12. Aprecierea poziţiei concurenţiale ale principalelor întreprinderi din ramură (metoda rating-ului)....14

Capitolul II. Argumentarea direcţiei strategice de dezvoltare a unei sau căteva întreprinderi din ramură
1. Scurt istoric........................................................................................................................15
2. Misiunea, obiectivele şi strategiile utilizate......................................................................16
3. Aprecierea riscului operaţional..........................................................................................18
4. Aprecierea eficienţei afacerii utilizînd modelului Du Pont...............................................18
5. Tabelul generalizator cu principalii indicatori economico-financiari în dinamică............20
6. Descrierea şi aprecierea lanţului valoric............................................................................27
7. Benchmarking-ul cu cele mai bune practici din ramură ...................................................28
8. Avantajul competitiv al întreprinderii................................................................................29
9. Analiza SWOT...................................................................................................................29
10. Matricea SWOT.................................................................................................................31
11. Recomandări pentru viitoarele misiune, obiective şi strategii...........................................32

Bibliografie