Raport de practică de producţie și de licență la S.R.L. „Visiosystems” - ID:04783 - Volum 47 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere .........................................................................3

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii..........4

1.1. Descrierea întreprinderii.............................................................................................................4
1.2. Analiza organizatorico-juridică..................................................................................................6
1.3. Analiza produselor și serviciilor întreprinderii..........................................................................10
1.4. Particularitățile activitații și problemele dezvoltării..................................................................13

Capitolul II. Sistemul managerial al întreprinderii.............16
2.1. Planificarea activității întreprinderii...........................................................................................16
2.2. Organizarea întreprinderii..........................................................................................................17
2.3. Motivarea personalului...............................................................................................................20
2.4. Controlul în dirijare....................................................................................................................22
2.5. Procesul de comunicare și adoptare a deciziilor …………………………………………........23
2.6. Computerizarea activității de dirijare…………………………………………………………..26

Capitolul III. Analiza funcţiunilor întreprinderii.......................27
3.1. Funcţiunea de personal.......................................................................................................27
3.2. Funcţiunea de producție..……………………………………………………………………….31
3.3. Funcțiunea comercială…………….……………………………………………………………32
3.4. Funcţiunea financiar-contabilă............................................................................................35
3.5. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare...................................................................................44
3.6. Managementul riscurilor....................................................................................................44

Concluzii…........................................................................................46
Bibliografie……………………………………………………………47