Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la întreprinderea „EUROSTUDII” S.R.L. - ID:04784 - Volum 36 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I. Descrierea întreprinderii „EUROSTUDII” S.R.L....................................................3
Capitolul II. Analiza economico-financiară a întreprinderii „EUROSTUDII” S.R.L...............9


Capitolul III. Analiza managementului întreprinderii „EUROSTUDII” S.R.L. .....................22
3.1. Analiza managementului întreprinderii......................................................................................22
3.2. Analiza funcțiunilor întreprinderii..............................................................................................25

Capitolul IV. Propuneri privind eficientizarea activității întreprinderii „EUROSTUDII” S.R.L. .....30
Concluzii ...........................................................................................................................................34
Bibliografie........................................................................................................................................36
Anexe.................................................................................................................................................37