Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la intreprinderea HRPM MS SRL - ID:04785 - Volum 30 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL I. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII ,,HRPM MS” SRL….……..… 3
1.1 Descrierea organizatorico-juridică a companiei ,,HRPM MS” SRL……………...3
1.2 Analiza mediului de afaceri și a riscurilor companiei ,,HRPM MS” SRL……….5

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII ,,HRPM MS” SRL…8
2.1 Analiza potențialului tehnico-economic..................................................................8
2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiare.....................................................14
2.3 Analiza situației financiare a întreprinderii………………………………………17

CAPITOLUL III. ANALIZA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL VALORIFICĂRII RESURSELOR UMANE CA FACTOR AL EFICIENȚEI ORGANIZAȚIEI…19
3.1 Modalităţi de motivare utilizate în cadrul organizaţiei investigate ,,HRPM MS” SRL………19
3.2 Analiza sistemului motivaţional al întreprinderii…………………………………22

CAPITOLUL IV. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ,,HRPM MS” SRL .......25

BIBLIOGRAFIE…….……………………………………………………………….26
ANEXE………………………………………………………………...……….……27
ANEXA 1. SITUAȚIILE FINANCIARE 2017-2019………………………………..30