Teza de licenta - Instruirea profesională a personalului din cadrul organizației (pe baza materialelor Efes Vitanta Moldova Brewery SA) - ID:04787 - Volum 61 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INSTRUIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

1.1. Conceptul și rolul primordial al resurselor umane
1.2. Locul instruirii personalului în managementul resurselor umane
1.3. Еtapеlе procеsului dе instruirе profеsională a personalului

CAPITOLUL II. ANALIZA PREGĂTIRII PROFESIONALE A PERSONALULUI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
2.1. Specificul pregătirii profesionale a personalului în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
2.2. Procesul de pregătire profesională a personalului la nivel internațional

CAPITOLUL III. ANALIZA INSTRUIRII PERSONALULUI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.
3.1. Evaluarea instruirii profesionale a personalului în cadrul Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.
3.2. Analiza procesului de pregătire profesională a personalului în cadrul întreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. pe baza sondajului efectuat
3.3. Metode de îmbunătăţire a procesului de instruire şi dezvoltare a personalului în cadrul companiei Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., cât și la nivel național

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe