Teza de licenta - Metodele moderne de organizarea producție din cadrul companiei Blue-Shark - ID;04788 - Volum 61 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE A UNEI ÎNTREPRINDERII..........5

1.1. Noțiunea și structura activității de producție a unei întreprinderi...............5
1.2 Particularităţile esențiale a funcțiunii de producție a întreprinderii............12
1.3 Importanța și necesitatea folosirii unor metode moderne pentru creșterea performanțelor sistemului de organizare a producției....18

CAPITOLUL II. ANALIZA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE DIN CADRUL COMPANIEI ,,OCEAN FISH,, SRL.....26
2.1. Prezentarea activității companiei S.R.L. BLUE SHARK la nivel general………….……26
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai companiei S.R.L. BLUE SHARK……..….31
2.3. Organizarea sistemului de producere din cadrul companiei S.R.L. BLUE SHARK………..42

CAPITOLUL III. PREZENTAREA NECESITĂȚII IMPLEMENTĂRII TENDINȚELOR ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN ORGANIZAREA PRODUCȚIEI DIN CADRUL ÎNTREPRINDERII S.R.L. BLUE SHARK…45
3.1. Implementarea metodei de organizare a producției utilizând analiza drumului ciclic în cadrul întreprinderii S.R.L. BLUE SHARK……45
3.2 Oferire unui plan vizionar de perspectivă în organizarea producției pentru afacerea S.R.L. BLUE SHARK…48

CONCLUZII.................................................59
BIBLIOGRAFIE.............................................61
ANEXE.........................................................63