Teza de licenta - Aspecte ale organizării funcțiunii de resurse umane în cadrul instituției (Secretariatul Parlamentului) - ID:04789 - Volum 67 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND FUNCȚIUNEA DE RESURSE UMANE

1.1. Conceptul și caracteristici ale resurselor umane
1.2. Conținutul actual al funcțiunii de personal în întreprinderi
1.3. Elementele funcțiunii de resurse umane

CAPITOLUL II. ANALIZA ORGANIZĂRII FUNCȚIUNII DE RESURSE UMANE ÎN CADRUL SECRETARIATULUI PARLAMENTULUI
2.1. Caracteristica generală a Secretariatului Parlamentului
2.2. Structura și evoluția resurselor umane în cadrul Secretariatului Parlamentului
2.3. Analiza funcțiunii de resurse umane în cadrul Secretariatului Parlamentului

CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIUNII DE RESURSE UMANE
3.1. Problemele organizării funcțiunii de resurse umane
3.2. Proiect de eficientizare a funcțiunii de resurse umane a instituției

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe