Teza de licenta - Managementul aprovizionarii in interiorul companiei Amta-Tis SRL - ID:04790 - Volum 63 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I. Repere teoretice privind managementul aprovizionării întreprinderii

1.1. Definiții, termeni, noțiuni: Aprovizionare, Managementul Aprovizionării
1.2. Funcţiile de bază ale managementului aprovizionării
1.3. Strategii de aprovizionare

Capitolul II. Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL
2.2. Analiza indicatorilor activităţii întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL

Capitolul III. Managementul aprovizionării întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL
3.1. Particularitățile aprovizionării întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL
3.2. Dezvoltarea eficienţei activităţii de aprovizionare a întreprinderii ,,Amta-Tis” SRL

Concluzii
Bibliografie
Anexe