Teza de master - Managementul Calitatii Totale la Intreprindere - ID:04791 - Volum 97 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE
Caracteristica ramurii, starea ei curentă şi perspectivele de dezvoltare
Actualitatea temei
Obiectivele lucrării de an

CAPITOLUL 1. ESENŢA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1.1 Conceptul de management al calităţii totale
1.2 Standardele ISO – 9000 – baza esenţială pentru implementarea Sistemelor de Management al Calităţii la întreprinderile din industria alimentară
1.3 Indicatorii calităţii. Esenţa şi analiza lor. Căile de ridicare a nivelului calităţii producţiei

CAPITOLUL 2. CARACTERISTICA TEHNICO - ECONOMICĂ ŞI ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA ÎNTREPRINDERE
2.1 Poziţia întreprinderii în ramură şi benchmarking
2.2 Caracteristica generală a întreprinderii
2.3 Analiza indicatorilor tehnico-economici de bază a întreprinderii
2.4 Calculul şi analiza indicatorilor calităţii producţiei
2.5 Analiza SWOT

CAPITOLUL 3. PLANUL DE MĂSURI DE PERFECŢIONARE (IMPLIMENTARE) A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (SMC) ŞI RIDICAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI LA ÎNTREPRINDERE
3.1 Măsuri de îmbunătăţire a folosirii materiei prime şi materialelor
3.2 Măsuri de introducere a tehnologiilor de producţie noi şi tehnici performante în întreprindere
3.3 Măsuri de perfecţionare a (implementare) a sistemului de management al calităţii la întreprindere
3.4 Îmbunătăţirea structurii organizatorice de conducere a SMC
3.5 Implementarea metodei HACCP pentru determinarea punctelor critice de control şi risc
3.6 Calculul eficienţei economice a măsurilor propuse

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE