Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la SRL Liderasist - ID:04792 - Volum 63 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL I. Descrierea întreprinderii......................................................................................3
CAPITOLUL II. Analiza economico-financiară a întreprinderii...................................................8

2.1. Analiza potențialului tehnico-economic
2.2. Analiza potențialului financiar

CAPITOLUL III. Analiza managementului întreprinderii în contextul temei tezei de licență…19

CAPITOLUL IV. Propuneri privind eficientizarea activității întreprinderii................................37

Concluzie.......................................................................................................................................38
Bibliografie....................................................................................................................................40
Anexe