Raport privind practica de specialitate 2 la Primaria Satului Tabani - ID:04795 - Volum 26 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA INTREPRINDERII……………………………………………

CAPITOLUL 2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A INTREPRINDERII……………
2.1 Analiza potentialului tehnico-economic………………………………………………
2.2 Analiza situatiei financiare a intreprinderii……………………………………………

CAPITOLUL 3. ANALIZA MANAGEMENTULUI INTREPRINDERII IN CONTEXTUL TEMEI TEZEI DE LICENTA
3.1 Analiza functiilor intreprinderii……………………………………………………….
3.2 Analiza functiunilor intreprinderii…………………………………………………….

CAPITOLUL 4. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITATII INTREPRINDERII

Bibliografie
Anexe