Teza de licenta - Instruirea și dezvoltarea profesională a personalului în cadrul Primăriei satului Tabani, raionul Briceni - ID:04796 - Volum 82 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND INSTRUIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

1.1. Conceptul și importanța resurselor umane
1.2. Locul instruirii personalului în managementul resurselor umane
1.3. Еtapеlе procеsului dе instruirе și dezvoltare profеsională a personalului

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII PRIMĂRIEI SATULUI TABANI
2.1. Caracteristica generală a Primăriei satului Tabani
2.2. Analiza indicatorilor activităţii Primăriei satului Tabani
2.3. Dinamica și structura personalului în cadrul Primăriei satului Tabani

CAPITOLUL III. ANALIZA INSTRUIRII ȘI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PRIMĂRIEI SATULUI TABANI
3.1. Evaluarea instruirii și dezvoltării profesionale a personalului în cadrul Primăriei satului Tabani
3.2. Analiza procesului de pregătire profesională a personalului în cadrul Primăriei satului Tabani pe baza sondajului efectuat
3.3. Metode de îmbunătăţire a procesului de instruire şi dezvoltare a personalului în cadrul Primăriei satului Tabani

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe