Referat - Implementarea intervenţiilor de dezvoltare sau schimbare organizaţională - ID:06401 - Volum 16 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 2

1. Determinarea aspectelor teoretice de intervenție și schimbare organizațională în sectoarele public și privat 3

2. Identificarea modelelor clasice de intervenție pentru dezvoltare și schimbare organizațională 5

2.1. Modelul lui Kurt Lewin 5
2.2. Modelul lui John Kotter 7
2.3. Modelul Price Waterhouse 7
2.4. Modelul Lippitt, Watson, Westley 8
2.5. Modelul lui Larry Greiner 8
2.6. Modelul abordării sistemice 9
2.7. Modelul Burke şi Litwin 10
2.8. Modelul francez, anglo-saxon, japonez, chinez 11
3. Elementele procesului de intervenție pentru dezvoltare și schimbare organizațională 12

CONCUZII 15
BIBLIOGRAFIE 16