Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la întreprinderea „DOCTOR-FARM” S.R.L. - ID:06403 - Volum 30 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Prezentarea întreprinderii „Doctor-Farm” S.R.L.....................................................3
2. Evaluarea mediului extern al întreprinderii „Doctor-Farm” S.R.L........................7
3. Evaluarea sistemului managerial al întreprinderii „Doctor-Farm” S.R.L. ...........12
4. Analiza funcțiunilor întreprinderii „Doctor-Farm” S.R.L........................................22
5. Analiza SWOT a întreprinderii..................................................................................19
6. Formularea și soluționarea problemei. ..................................................................22

Concluzii și recomandări..............................................................................................25
Bibliografie.....................................................................................................................35