Raport privind efectuarea practicii de specialitate II la Moldtelecom SA - ID:05404 - Volum 29 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL I. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII S.A. ”MOLDTELECOM”…… 3
1.1 Descrierea organizatorico-juridică a companiei S.A. ”Moldtelecom….………......3
1.2 Analiza mediului de afaceri și a riscurilor companiei S.A.”Moldtelecom…...…..5

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII S.A.”MOLDTELECOM ……9
2.1 Analiza financiară a întreprinderii S.A.”MOLDTELECOM……………………..9

CAPITOLUL III. ANALIZA MANAGEMENTULUI ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII PERSONALULUI CA FACTOR AL PERFORMANȚEI ORGANIZAȚIEI…19
3.1 Modalităţi de motivare utilizate în cadrul organizaţiei investigate S.A.”Moldtelecom…..…19
3.2 Analiza sistemului motivaţional al întreprinderii…………………………………21

CAPITOLUL IV. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII S.A. MOLDTELECOM........26

BIBLIOGRAFIE…….……………………………………………………………….28
ANEXE………………………………………………………………...……….……30
ANEXA 1. SITUAȚIILE FINANCIARE 2017-2019………………………………..31