Raport privind efectuarea practicii de specialitate la ,,MUZCAFE PLUS” SRL - ID:06405 - Volum 27 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL I. DESCRIEREA ÎNTREPRINDERII ,,MUZCAFE PLUS” SRL……3
1.1 Descrierea organizatorico-juridică a companiei ,,MUZCAFE PLUS” SRL ……..3
1.2 Analiza mediului de afaceri și a riscurilor companiei ,,MUZCAFE PLUS” SRL.5

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII ,,MUZCAFE PLUS” SRL…8
2.1 Analiza potențialului tehnico-economic..................................................................8
2.2 Indicatori ai rezultatelor economico-financiare.....................................................10
2.3 Analiza situației financiare a întreprinderii………………………………………17

CAPITOLUL III. PROBLEME ȘI SOLUȚII ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRII FACTORILOR MEDIULUI DE AFACERI DIN SECTORUL HORECA, PE BAZA ÎNTREPRINDERII SRL MUZCAFE PLUS …19

CAPITOLUL IV. PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ,,MUZCAFE PLUS” SRL….......................................................25


BIBLIOGRAFIE…….……………………………………………………………….26
ANEXE………………………………………………………………...……….……27
ANEXA 1. SITUAȚIILE FINANCIARE 2017-2019………………………………..30