Raport privind practica în producție în cadrul „DOCTOR-FARM” S.R.L. - ID:06422 - Volum 31 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE
1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII „DOCTOR-FARM” S.R.L..........................................4
2. EVALUAREA MEDIULUI EXTERN AL ÎNTREPRINDERII „DOCTOR-FARM” S.R.L...7
3. EVALUAREA SISTEMULUI MANAGERIAL AL ÎNTREPRINDERII „DOCTOR- FARM” S.R.L. .......12
4. ANALIZA FUNCȚIUNILOR ÎNTREPRINDERII „DOCTOR-FARM” S.R.L.......................................15
5. ANALIZA SWOT A ÎNTREPRINDERII..................................................................................21
6. FORMULAREA ȘI SOLUȚIONAREA PROBLEMEI...........................................................23

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI........25
BIBLIOGRAFIE...................................26
ANEXE...............................................27