Teza de licenta - Cultura organizațională – resursă de sporire a performențelor întreprinderii „Mteach” SRL - ID:06460 - Volum 62 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ: PARTICULARITĂȚI APLICATE ÎN ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A AFACERII

1.1. Considerații teoretice privind cultura organizațională
1.2. Forme de manifestare ale culturii organizaționale
1.3. Caracteristicile și funcțiile culturii organizaționale

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII „MTEACH” SRL
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii „Mteach” SRL
2.2. Analiza activității economico-financiare a întreprinderii „Mteach” SRL
2.3. Analiza profilului general al culturii organizaționale

CAPITOLUL III. ÎMBUNĂTĂȚIREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE CA CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU SPORIREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERII IM „MTEACH” SRL
3.1. Măsuri de perfecționare a culturii organizaționale pentru sporirea performanțelor întreprinderii
3.2. Metode și tehnici de perfecționare a culturii organizaționale

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE