Teza de master - Forme și metode de aplicare a inovațiilor în condițiile contemporane - ID:06477 - Volum 75 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. Abordarea teoretico-practică privind inovația

1.1. Noțiuni definitorii la aspectul inovațional
1.2. Forme și metode de utilizare a inovațiilor în context mondial
1.3. Mediul inovațional în RM

II. Evaluarea mediului de afaceri și elementele dezvoltării durabile în cadrul S.A. IKEA
2.1. Prezentarea generală a întreprinderii S.A. IKEA
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari
2.3. Activităţi de dezvoltare sustenabilă și RSC în cadrul S.A. IKEA

III. Oportunitățile de suport inovațional în cadrul S.A. IKEA
3.1. Experiența inovațională în sfera comerțului modern
3.2. Analiza formelor de aplicare a inovațiilor la întreprinderea S.A. IKEA
3.3. Direcții de dezvoltare a strategiilor inovaționale la S.A. IKEA

Concluzii
Bibliografie
Anexe