Proiect - Managementul calității la firma “IKEA” - ID:06478 - Volum 45 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

1. GENERALITĂȚI 4
2. STUDIUL DE CAZ LA FIRMA IKEA S.A. 11

2.1. Scurt istoric 11
2.2. Localizarea geografică 12
2.3. Obiectul de activitate al firmei conform Cod CAEN 13
2.4. Organigrama de ansamblu a firmei 13
2.5. Prezentarea ofertei de produse 15
2.6. Analiza SWOT 17
2.7. Indicatorii economico-financiari 19
2.8. Anticiparea nevoilor clienților și adaptarea ofertei la aceasta 22
2.9. Etapa în care se află firma în raport cu modelul de creștere a întreprinderii 23
2.10. Utilizarea modelului lui M. Porter pentru analiza mediului înconjurător concurențial 24

3. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN CADRUL S.A IKEA 27
4. CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE: 45