Teza de master - Managementul crizei la întreprinderea sa “Drumuri Criuleni” - ID:06480 - Volum 75 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE………4

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE GESTIUNII SITUAȚIILOR DE CRIZĂ LA ÎNTREPRINDERE……7

1.1. Noțiuni generale privind concepția crizei și evoluția ei în timp……………………………..7
1.2. Etapele și fazele de diagnosticare a crizei la întreprindere.....................................................11
1.3. Metodologia gestiunii managementului crizei la întreprindere……………………………..17
1.4. Concluzii capitolul 1………………………………………………………………………..24

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL SA “Drumuri Criuleni”……26
2.1. Analiza sectorială a domeniului de activitate a S.A. “Drumuri Criuleni”………………….26
2.2. Caracteristica întreprinderii S.A. “Drumuri Criuleni”………………………………………34
2.3. Structura organizațională a întreprinderii S.A. “Drumuri Criuleni”………………………..37
2.4. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii S.A. “Drumuri Criuleni”……..40
2.5. Analiza SWOT………………………………………………………………………………49
2.6. Concluzii Capitolul 2………………………………………………………………………..50

CAPITOLUL III. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ANTICRIZĂ LA ÎNTREPRINDEREA S.A. “Drumuri Criuleni“……52
3.1. Diagnosticul situației de criză la întreprinderea S.A. “Drumuri Criuleni”………………….52
3.2. Acțiuni și măsuri de evitare a situațiilor de criză financiară la întreprindere……………….59
3.3. Elaborarea modelului de management anticriză la întreprinderea S.A. “Drumuri Criuleni”.63
3.4. Concluzii Capitolul 3………………………………………………………………69

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……………………………………………………70
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………73
ANEXE……………………………………………………………………………….76