Teza de licenta - Impactul mediului de afaceri asupra activității firmei "GM INVESTING GROUP" SRL - ID:06485 - Volum 63 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MEDIUL DE AFACERI ȘI FACTORII DE INFLUENȚĂ

1.1. Conceptualizarea și clasificarea mediului de afaceri
1.2. Factorii care influențează mediul de afaceri
1.3. Relația de interdependență între organizație și mediul exterior

CAPITOLUL II. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO – FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII "GM INVESTING GROUP" SRL
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii "GM INVESTING GROUP" SRL
2.2. Analiza situației economico – financiare în cadrul "GM INVESTING GROUP" SRL
2.3. Analiza mediului extern a întreprinderii "GM INVESTING GROUP" SRL

CAPITOLUL III. MODALITĂȚI DE RAȚIONALIZARE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR FACTORILOR DE MEDIU
3.1. Diagnosticul problemelor și soluților manageriale în contextul modificării factorilor mediului de afaceri
3.2. Căile de îmbunătăţire a mediului de afaceri a întreprinderii

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE