Teza de licenta - Managementul resurselor umane (în baza Regimentului de Stat Major «General de brigadă Nicolae Petrică») - ID:06487 - Volum 66 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE ÎN ORGANIZAȚII

1.1. Esența și rolul resurselor umane ca factor al dezvoltării organizației
1.2. Organizarea activității de resurse umane
1.3. Recrutarea și selecţia personalului ca funcții de bază ale managementului resurselor umane

CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII SERVICIULUI MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
2.1. Esența și semnificația managementului resurselor umane
2.2. Etapele managementului resurselor umane
2.3. Analiza situației resurselor umane pe piața muncii din Republica Moldova

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. ANALIZA ORGANIZĂRII MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL REGIMENTULUI DE STAT MAJOR « GENERAL DE BRIGADĂ NICOLAE PETRICĂ»)
3.1. Caracteristica generală a Regimentului de Stat Major « General de Brigadă Nicolae Petrica »
3.2. Structura și evoluția resurselor umane în cadrul organizației militare
3.3. Măsuri de eficientizare a activităților în managementul resurselor umane în cadrul organizației militare

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE