Teza de master - Recrutarea și selecția personalului în cadrul organizației militare - ID:06488 - Volum 94 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. ABORDĂRI TEORETICE ȘI APLICATIVE PRIVIND RESURSA UMANĂ

1.1. Importanța resursei umane în economie
1.2. Problematica resursei umane în Republica Moldova
1.3. Necesitatea și esența mangementului resursei umane

II. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI CA FUNCȚII DISTINCTE ALE MANAGEMENTULUI RESURSEI UMANE
2.1. Analiza conceptului de recrutare a personalului
2.2. Delimitări conceptuale ale selecției personalului în cadrul organizației

III. STUDIU DE CAZ. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI MILITARE
3.1. Prezentarea organizației militare
3.2. Analiza structurii forței de muncă în cadrul organizației militare
3.3. Procesul de recrutare și selecție a personalului în cadrul organizației militare

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE