Lucrare de licență - Big Lapik. Brânză proaspătă cu stafide - ID:05396 - Volum 53 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Definirea ideii de produs nou
1.1 Scurt istoric al firmei
1.2 Prezentarea produselor firmei
1.3 Descrierea ideii de produs nou
1.4 Motivarea necesităţii apariţiei produsului nou pentru firmă
1.5 Analiza pieţei şi alegerea tipului de sondaj realizat
1.6 Chestionarul. Tipul (interpretarea şi concluzia finală)

2. Implementarea conceptului de produs nou
2.1 Dezvoltarea conceptului de produs nou
a. Încadrarea conceptului de produs nou în clasificările cunoscute
b. Schema bloc generală de obținere a brânzei proaspete de vacă
c. Descrierea etapelor procesului tehnologic
d. Generarea de produs nou
e. Proprietăţile organoleptice şi fizico-chimice ale materiei prime
f. Prezentarea firmelor concurente
2.2 Proiectarea prototipului
2.3 Definirea strategiei de marketing aleasă

3. Introducerea produsului în fabrică
3.1 Schema tehnologică de obţinere a produsului nou
3.2 Descrierea operaţiilor din procesul tehnologic
3.3 Descrierea şi optimizarea ambalajului produsului nou
3.4 Proprietățile organoleptice și fizico-chimice ale produsului nou.
3.5 Înregistrarea produsului nou

4. Lansarea propriu-zisă a produsului nou
4.1. Lansarea în fabricație
4.2. Lansarea pe piață

5. Alegerea strategiei finale de promovare
5.1. Chestionarul pentru produs
5.2. Analiza S .W .O .T. a produsului, brânză proaspătă cu stafide

6. Calcul economic
Bibliografie..........52