Lucrare de diploma - Cercetare de Piata privind Produsele Lactate - ID:05398 - Volum 80 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 3

Cap.1 Proiectarea cercetărilor de marketing 4

1.1. Conţinutul cercetărilor de marketing 4
1.2. Rolul cercetării de marketing şi aria sa. 6
1.3. Aria cercetărilor de marketing 7
1.4. Tipologia cercetărilor de marketing 9

Cap. 2 Organizarea activităţilor de cecetare 11
2.1. Conţinutul programului cercetării de marketing 11
2.2. Sediul cercetărilor de marketing 16

Cap. 3. Metode şi tehnici de prelucrare şi analiză a informaţiilor în cercetările de marketing 17
3.1. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 17
3.2. Tipuri de scale 18
3.3. Metode de scalare 19

Cap. 4. Metode de obţinere a informaţiilor 22
4.1. Investigarea surselor statistice 22
4.2. Cercetarea directă 23
4.3. Experimentul în cercetările de marketing 28
4.4. Simularea 29
4.5. Analiza informaţiilor în cercetările de marketing 31
4.6. Clasificarea metodelor de analiză 32
4.7. Metode de analiză multivariată. 32

Cap.5 Studiu de piaţă privind produsele lactate 34
5.1. Piaţa produselor lactate 34
5.2. Intoducere asupra cercetării 35
5.3. Descrierea chestionarului. 40
5.4. Analiza cantitativă procentuală şi grafică a întrebărilor. 41
5.5. Analiza corelativă a cercetării de marketing 67

Cap.6 Concluzii şi propuneri 78

Referinţe bibliografice 80
Anexă 82