Teza de doctorat - Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing pe piaţa de cereale din Republica Moldova - ID:05399 - Volum 185 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE ŞI ABREVIERI 5
INTRODUCERE 9

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ABORDAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING PE PIAŢA PRODUSELOR AGRICOLE 15

1.1. Fundamentarea şi dezvoltarea activităţii de marketing în agricultură 15
1.2. Aspecte metodice privind evaluarea eficienţei activității de marketing în gospodăriile agricole 36
Concluzii la capitolul 1 46

2. EVALUAREA CAPACITĂŢII DEZVOLTĂRII PIEȚEI CEREALELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ANALIZA ACESTEA 50
2.1. Aprecierea cadrului retrospectiv şi a stării actuale a pieţei cerealelor 50
2.2. Analiza pieţei cerealelor prin prisma elementelor marketingului-mix 66
2.3. Analiza formelor de implicare a statului pe piaţa cerealieră 95
Concluzii la capitolul 2 102

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN CADRUL GOSPODĂRIILOR PRODUCĂTOARE DE CEREALE ÎN CONDIŢIILE NOILOR PROVOCĂRI ECONOMICE 106
3.1. Sistemul de indicatori ai evaluării eficienţei activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale 106
3.2. Dezvoltarea activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale ca mijloc de perfecţionare a mecanismului funcţionării pieţei cerealelor 115
3.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale din Republica Moldova 123
Concluzii la capitolul 3 138

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 141
BIBLIOGRAFIE 146
ANEXE 159