Teza de licență - Calitatea produselor – factor decizional în politica de marketing a întreprinderii - ID:05600 - Volum 65 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind calitatea produselor

1.1. Concepul de calitate: noțiuni, conținut și importanţa
1.2. Calitatea produsului – componentă de bază a politicii de produs

CAPITOLUL II. Caracteristica generală a întreprinderii JLC S.A.
2.1. Analiza pieței de produse lactate în Republica Moldova
2.2. Caracterizarea activității întreprinderii JLC S.A.
2.3. Analiza mixului de marketing al întreprinderii JLC S.A.

CAPITOLUL III. Cercetarea de marketing a calității produselor întreprinderii JLC S.A.
3.1. Aprecierea calității produselor întreprinderii JLC S.A. de către consumatori.
3.2. Căi de perfecționare a nivelului de calitate al produselor JLC S.A.

Concluzii
Bibliografie
Anexe