Teza de an - Strategii de piață ale companiei ,,JUSTCONSULT” SRL - ID:05601 - Volum 42 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE PRIVIND SERVICIILE DE PERFECTARE A DOCUMENTELOR ROMÂNEȘTI. 4

1.1. ACTIVITATEA DE PERFECTARE A ACTELOR ROMÂNEȘTI 4
1.2. SPECIFICUL ACTIVITĂȚII DE PERFECTARE A ACTELOR 7
1.3. ETAPELE DE ORGANIZARE A SERVIILOR DE PERFECTARE A DOCUMENTELOR ROMÂNEȘTI 10

CAPITOLUL II. PERFECȚIONAREA STRATEGIILOR DE PIAȚĂ ALE COMPANIEI ,,JUSTCONSULT” 16
2.1. PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITAȚII COMPANIEI ,, JUST CONSULT” 16
2.2. ANALIZA CONCURENȚEI PE PIAȚA SERVICIILOR DE PERFECTARE A DOCUMENTELOR ROMÂNEȘTI ÎN REPUBLICII MOLDOVA..............21
2.3. STRATEGII DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII COMPANIEI ,,JUST CONSULT” ÎN RAPORT CU CONCURENȚA 26

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 36
BIBLIOGRAFIE 38
ANEXE 40