Teza de licență - Importanța mărcii și imaginii de piață a serviciilor bancare la ,,Mobiasbanca Groupe societe generale” - ID:05603 - Volum 75 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I CONCEPTE TEORETICE PRIVIND MARCA ŞI IMPORTANŢA ACESTEIA PENTRU UN PRODUS SAU SERVICIU. 5

1.1. MARCA - ELEMENT CHEIE ÎN MARKETING. 5
1.2. IMPORTANŢA MĂRCII ÎN SERVICII. 12
1.3 CONSIDERAŢII PRIVIND MARCA IN CADRUL ORGANIZAŢIILOR MICI ŞI MARI..17

CAPITOLUL II. ANALIZA IMAGINII PE PIAŢA SERVICIILOR BANCARE A SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI ,,MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE ”. 20
2.1. PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITAȚII ,MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE ”. 20
2.2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI ,,MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE ”. 30
2.3. ANALIZA IMAGINII SA,,MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE ” PE PIAŢA SERVICIILOR BANCARE NAŢIONALE 39

CAPITOLUL III. ELABORAREA UNUI PLAN DE DEZVOLTARE A POLITICII DE PRODUS DIN CADRUL SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI ,,MOBIASBANCA GROUPE SOCIETE GENERALE ” ANALIZÂND RAITINGUL MĂRCII DATE.. 46
3.1. STRATEGII DE DEZVOLTARE A POLITICII DE PRODUS CARE VOR DUCE LA CREŞTEREA RAITINGULUI MĂRCII 46
3.2. ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A RAITINGULUI MĂRCII ÎN URMA ANALIZEI PUNCTELOR FORTE ŞI SLABE A COMPANIEI……………………………………………………………………….…...............55
3.3. DESCRIEREA MIXULUI DE MARKETING DIN CADRUL BC “MOBIASBANCĂ – GROUPE SOCIETE GENERALE” S.A. ÎN CALEA DEZVOLTĂRII RAITINGULUI MĂRCII DATE………………………………………………………………………………………….....62

CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 75
ANEXE 76