Teza de licenta - Comportamentul consumatorului întreprinderii ,,Cernenco Irina” - ID:05605 - Volum 70 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere..........3

Capitolul : Aspecte teoretice privind comportamentul consumatorului .........5

1.1. Comportamentul consumatorului și rolul cercetării acestuia pentru întreprindere..........5
1.2. Stilul de viață - factor în comportamentul consumatorului ..........15
1.3 Segmentarea consumatorului în funcție de stilul de viață și caracteristica comportamentului acestora .........19

Capitolul II. Prezentarea și analiza activității economice a întreprinderii ,,Cernenco Irina”..27
2.1. Prezentarea generală întreprinderii ,,Cernenco Irina”.................................27
2.2. Analiza indicatorilor financiari a întreprinderii ,,Cernenco Irina”.................29
2.3. Evaluarea activității de marketing a întreprinderii ,,Cernenco Irina”...........37

Capitolul III. Orientarea activității de marketing a companiei ,,Cernenco Irina” sub aspectul stilului de viață a consumatorilor........44
3.1. Cercetarea consumatorilor companiei ,,Cernenco Irina” prin prisma stilului de viață....44
3.2. Direcții strategice privind orientarea activității companiei ,,Cernenco Irina” ca rezultat al cercetării stilului de viață a consumatorilor.......54

Concluzii..............64
Bibliografie..........68
Anexe…...............69