Teza de licență - Logistica aprovizionării - metode de selectare a furnizorilor - ID:05606 - Volum 78 pagini


Categoria : Marketing si Logistica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.......3

I. LOGISTICA:CONCEPT ȘI NOȚIUNI.............5

1.1 Apariția și dezvoltarea logisticii..............5
1.2 Sistemul logistic integrat........................13
1.3 Actualitatea logistică în companiile comerciale.......19

II. ANALIZA ECONOMICĂ A COMPANIEI 47TH PARALLEL S.R.L ȘI EVALUAREA MEDIULUI LOGISTIC......29
2.1. Analiza activității economice a întreprinderii 47 th Parallel SRL.......29
2.2. Mediul logistic al întreprinderii........31

III. LOGISTICA APROVIZIONĂRII A COMPANIEI 47 TH PARALLEL SRL..............52
3.1. Departamentul de aprovizionare...........................................52
3.2. Activitatea de aprovizionare a companiei.............................56
3.3. Evaluarea furnizorilor companiei..........................................61

CONCLUZII.......................................................................................71
BIBLIOGRAFIE..................................................................................72
ANEXE..............................................................................................76